Energie

Smart GridDe werkgroep Energie is op de Dag van de Duurzaamheid (11-11-11) bij elkaar geweest. Wachten op de autoriteiten die iets gaan ondernemen op het gebied van energieneutraal wonen duurt te lang. Daar worden wel afspraken gemaakt met bedrijven, grote organisaties en/of particulieren die bezit hebben, maar dit raakt niet de gemiddelde burger die huurt.
Om nu te zorgen dat daar zodanig verandering in komt dat die gemiddelde burger daar wel enig baat bij heeft wil TTDenBosch wgEnergie hier actie op gaan ondernemen; afgelopen vrijdag hebben we, Patrick Rutten, één vd initiatiefnemers van HEET (Haaren Energiebewust Ecologisch Traject), Jan van Holstein van de VibaExpo, Rien Mertens Maatwerk en Paul Stams (doorzonenwind.nl), bij elkaar gezeten.
De werkgroep heeft de intentie zich te richten op praktische toepassingen die te maken hebben met energieneutraal wonen, onder het motto “Kleinschalig beginnen ~ Groeien natuurlijk”.
Zo demonstreren deelnemers van de werkgroep hun kennis tijdens de ReparatieStraat & Soldeerdag; hier kunnen kinderen en volwassenen op hun manier kennis maken met wat zonnestroom of -energie nu eigenlijk is.
Bij de gemeente Den Bosch gaan wij informeren of er eigenlijk al een kaart bestaat van energieneutrale toepassingen in deze stad.
Op regionaal niveau worden mogelijkheden onderzocht of er collectief zonnepanelen aangeschaft kunnen worden, die door middel van een gezamenlijke organisatie geplaatst zouden kunnen worden; in Deventer is zoiets eerder al toegepast. Betaalbaarheid is een van de filters.
We waren het er in ieder geval over eens dat er allerlei toepassingen bestaan om energieneutraal te kunnen leven/wonen en dat bijv. de aanschaf van materialen op grotere schaal eenvoudig in een vereniging ondergebracht zou kunnen worden. Leden van deze vereniging zouden dan middels hun lidmaatschap profijt kunnen hebben van ter zake doende informatie, praktische toepassingen en hulp uit de groep.

In de BuitenPepers is er een energiecafé opgericht; wil je je daarbij aansluiten, stuur dan een mail naar energiegroepbuitenpepers@gmail

We hebben een EnergieKraam gebouwd om het gebruik van zonnestroom direct inzichtelijk te maken.

Kom bijvoorbeeld ook eens kijken tijdens de ReparatieStraat.
Zegt het voort!

Tweeter button Facebook button Linkedin button