Het Groen Platform

Brabant gonst van groene activiteiten; stadslandbouw wordt een steeds meer ingeburgerd begrip;  wijk- en buurttuinen zijn onderdeel van het straatbeeld in vele gemeenten, er is een brede schakering van lokale kleinschalige initiatieven tot gemeentelijk ‘groen’ beleid op maat, in Den Bosch, Tilburg en Eindhoven en Den Bosch.
De Eetbare Stad leeft in Noord-Brabant.


Van initiatief naar beleid…
In Den Bosch zijn in de afgelopen jaren vanuit allerlei burgerinitiatieven diverse sociale groenprojecten ontstaan. Deze projecten kennen zeer uiteenlopende vormen van organisatie en groeien stap voor stap. Aansluitend daarop is er meer beleid gevormd door de Gemeente Den Bosch (Platform Biodivers). Onderzoeken hebben uitgewezen dat sociale stadslandbouwprojecten op allerlei manieren uitstekend geschikt zijn om de leefbaarheid en het welzijn in de stedelijke leefomgeving te verbeteren. De Graafse Hof, Graafse Akker en de Boschveldtuin zijn mooie voorbeelden van hoe een wijktuin kan bijdragen aan de sociale cohesie en participatiegraad in een wijk.

Samenwerken…
Het Groen Platform is een overleg- en samenwerkingsverband van en voor iedereen die iets met stadslandbouw te maken heeft. Het platform is ontstaan vanuit een praktische behoefte aan onderlinge ondersteuning in het contact met beleidsmakers en -uitvoerders, een plek voor uitwisseling van kennis en materialen, hulp bij het opstarten van nieuwe projecten. Het Groen Platform is een praktisch netwerk; via haar leden laagdrempelig en direct aanspreekbaar in de lokale buurttuinen, maar ook een samenwerkingspartner voor gemeenten en instellingen om stadslandbouw als maatschappelijk fenomeen nog verder op de kaart te zetten.

Volledig persbericht (bij start Groen Platform)

Voor een overzicht van de aangesloten projecten en plannen, klik voor de individuele projectpagina’s :

BoschBouwBrood
Boschveldtuin – Kindertuin
Eetbaar Park :: permacultuur
Graafse Akker
Graafse Hof – Transfarmers
De Groentekist
Mobiele Wijkrestaurant
Stadsboerderij Eyghentijds
Stadshoeve de Tuin (Tilburg)

  

Het Groen Platform wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tweeter button Facebook button Linkedin button