2 maart wgEnergie :: hoe anders om te gaan met energie? Kennisdelen bij Viba-Expo

De gemeente Den Bosch is bezig met een project om enkele huizen energie neutraal te krijgen; een modelonderzoek voor huiseigenaren. Verder heeft de gemeente de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Hoe het met de huurhuizen zal vergaan is nergens nog een woord over gerept. Er valt dus nog een hoop werk te doen.
Veel mensen moeten eerst nog maar eens bewust worden van eigen energieverbruik voordat ze werkelijk iets gaan ondernemen.
Wij willen dit ondersteunen en snel veel kennis uitwisselen zodat men niet te lang hoeft te wachten om krachten te bundelen zodat er over gegaan kan worden tot actie (de kracht van onderop/kennisdelen en doen!).
In het eerste uur zal Jaap van Rumpt (HEET) een presentatie geven over de zonnepanelenactie die in Haaren ondernomen wordt: een stappenplan, valkuilen, risico’s etc. komen aan de orde.
Na 14.00 uur zullen de volgende zaken ad orde komen:
1) draagvlak bij diverse betrokkenen (zoals bij onze eigen groep die we nu vormen)
2) enthousiasme bij woningcorporaties en andere partijen zoals bewoners binnenstad en/of wijken
3) draaiboek voor ‘hoe pak je zoiets nu aan?’ ….wellicht kunnen mensen uit Haaren van HEET hierbij ondersteuning op maat verlenen.
4) toestemming van de gemeente (en geen blokkades door welstandcommissies)
5) financiering van de zonnepanelen (bijv. via ASN Bank of een andere bank)
6) betrekken van provinciale partijen zoals provincie en Brabantse Milieu Federatie
7) betrekken van overkoepelende partijen zoals Streekraad en SETnl

In de Buitenpepers in Den Bosch wordt inmiddels actie ondernomen door bewoners. Meedoen daar kan via Facebook of stuur ons een berichtje.

Auteur: Leidi

De kwaliteit van onze leefomgeving is van groot belang! Wij zijn hier onderdeel van; en dus onderdeel van het geheel aarde. Laten we hier dan ook in overeenstemming mee leven. Check voor meer informatie: http://www.leidihaaijer.nl/ruimte/index_nl.html

Reacties zijn gesloten.

Tweeter button Facebook button Linkedin button