03 08 > Werkgroep Energie :: City Change Center, Nieuwstraat 24, Den Bosch

Elementen voor een energieplan

Kunnen we zonnestroom betaalbaar inzetten in TTDenBosch?
Geïnteresseerden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan kleinschalige energieprojecten. Naast de uitleg van enkele concepten door Rien Mertens en Paul Stams (zonne-boilers) wordt er gekeken naar de uitvoerbaarheid, kennisdeling en mogelijkheden naar schaalvergroting om het gebruik inzichtelijker, beheersbaarder en financieel aantrekkelijker te maken. Rien zal daarbij wat vertellen over zonnestroom om direct accu’s te kunnen laden van GSM, MP3 players, kleine oplaadbare lampen zoals zaklampen en fiets-verlichting; maar ook het terugleveren van zonnestroom aan het lichtnet.
Verder zal er in groepsverband gekeken worden of er mogelijkheden bestaan om een technisch en financieel laagdrempelig systeem om zonnestroom op te wekken te ontwikkelen met de bedoeling dit op grotere schaal toe te passen en vormen van cooperatie te ontwikkelen. Kennisdeling en spreiding staan hierbij centraal.
Omdat veel mensen er verschillende ideeën over kunnen hebben, kan men van te voren en aan het begin van de bijeenkomst ideeën op de agenda zetten, en die avond zelf kort toelichten.
Geef je idee door aan rien&#64mertensmaatwerk.nl. Rien zal dan tzt. de agenda rondmailen. De avond is niet voor nix maar voor dat wat het je waard is in Niksen of Euro’s.

Auteur: Leidi

De kwaliteit van onze leefomgeving is van groot belang! Wij zijn hier onderdeel van; en dus onderdeel van het geheel aarde. Laten we hier dan ook in overeenstemming mee leven. Check voor meer informatie: http://www.leidihaaijer.nl/ruimte/index_nl.html

Reacties zijn gesloten.

Tweeter button Facebook button Linkedin button