Over ons

Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (grote en kleine steden, dorpen, wijken, eilanden) die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk te maken. Piekolie en klimaatverandering zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen voor verandering van onderop!

12 dec.2012 ontving de Transition Towns beweging de eerste prijs van het European Economic Social Committee. Steeds meer mensen worden zich bewust van het feit dat het anders kan!

Transition Towns werken aan oplossingen en laten zien hoe je die zelf organiseert. Het Transition Towns-concept doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen. Transition Towns zijn gebaseerd op de kracht van de lokale gemeenschap.

De Transition initiatieven hebben een ambitieus doel: je eigen stad, wijk, dorp of (ei)land voorbereiden op de combinatie van een permanente oliecrisis (Piekolie), de klimaatcrisis, en de noodzaak om te schakelen naar een economie die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. En dat kan!

Wereldwijde basisbeweging

De Britse permacultuur-activist Rob Hopkins startte in 2005 in zijn woonplaats Totnes (Devon, Engeland) het eerste Transition-initiatief. Totnes groeide uit tot de eerste Transition Town in Engeland. Inmiddels zijn er in heel Groot-Brittannië al vele tientallen Transition Towns en hebben nog veel meer gemeenten de ambitie om een Transition Town te worden. Het model slaat zo breed aan, dat het nu uitwaaiert over de hele wereld. Er is inmiddels een veelkleurig wereldwijd Transition-network.

Rob Hopkins beschreef zijn ideeën en de ervaringen in het Transition Handbook, dat in 2008 uitkwam. Dit boek is voor velen een belangrijke informatie- en inspiratiebron.
In mei 2009 verscheen de integrale Nederlandse vertaling van dit handboek, aangevuld met een actuele analyse van de economische crisis in relatie tot piekolie en klimaatverandering. Ook zijn verslagen toegevoegd over de ontwikkelingen rond Transition Towns in Nederland en Vlaanderen. Het Handboek telt 276 pagina’s.

De belangrijkste informatie voor groepen die een Transition Town willen starten, is verzameld in een praktische handleiding (’primer’). Ook deze basishandleiding is beschikbaar in een Nederlandse vertaling; deze telt 100 pagina’s.

Aanpak met Hoofd, Hart en Handen

Het Hoofd verzamelt en verwerkt vooral feiten met betrekking tot Piekolie en klimaatverandering.

Schets van het kunstwerk ‘ Hoofd, Hart, Handen ‘, Hjalmar van den Akker

Schets van het kunstwerk ‘ Hoofd, Hart, Handen ‘ gemaakt door beeldend kunstenaar Hjalmar van den Akker. Te zien in de aula van Saltoschool De St@rtbaan in Eindhoven.

Als je weet hoe de ontwikkelingen er voor staan en je tot het inzicht komt dat het allemaal anders moet, dan kun je werkelijk in beweging komen. Het is de eerste stap in een veranderingsproces.

Voor het Hart is het cruciaal om van een positieve visie uit te gaan. Dat vereist dus ook inzicht in de psychologische processen van verandering. De grootste kracht voor het ‘hart’ is het ontwikkelen van het vertrouwen dat dingen zullen gaan lukken. Ook fantasie en het lef om idealen te koesteren zijn sterke stimulerende krachten. En natuurlijk: samenwerken met anderen vanuit een gevoel van verbondenheid.

Samenwerken vergroot de lokale veerkracht.

De Handen zijn uiteraard het meest praktisch.

Hier komt de theorie tot leven aan de hand van tal van actuele voorbeelden. Ook komen hier de principes van permacultuur aan bod.

Er zijn talloze mogelijkheden en redenen waarom steden en dorpen zich zouden willen ontwikkelen tot vitale lokale gemeenschappen. Ze verbouwen hun eigen voedsel en wekken zelf energie op. Huizen bouwen ze met materialen uit de omgeving. Ze gaan slim om met water en ze hebben vaak ook een eigen geldsysteem.

Natuurlijk zijn er aanvankelijk veel vragen en bedenkingen. Dit zijn de zeven meest voorkomende ‘maren’ (en hun weerleggingen).

Een Transition Town-initiatief komt tot stand volgens een twaalf stappen-plan. Voordat een initiatief zich een echte ‘Transition Town’ mag noemen, dient te worden voldaan aan aantal international gehanteerde criteria. Deze aanpak is inmiddels succesvol beproefd in vele tientallen steden en dorpen, aanvankelijk in Groot-Brittannië, maar inmiddels wereldwijd, en ook in Nederland!

Transition Towns Nederland

In september 2008 kwam een groep mensen bijeen om de mogelijkheden van Transition Towns in Nederland te verkennen. Hun enthousiasme was zo groot, dat ze besloten ermee aan de slag te gaan. En: het concept bleek breed aan te slaan!

In oktober 2009 waren er in Nederland lokale initiatieven in meer dan vijftig plaatsen, verspreid over alle twaalf provincies. Overal in het land vonden en vinden nog steeds film-, informatie- en verdiepingsbijeenkomsten plaats om meer mensen te betrekken bij lokale transitie activiteiten.

Algemene belangstellenden kunnen deelnemen aan een landelijke informatiedag, waarin de achtergronden en aanpak van het Transition Towns-concept worden uitgelegd.
Om lokale groepen een stevige basis te geven leggen enkelen zich toe op Transition Trainingen.

Onder het motto: ‘de idealisten van vandaag zijn de realisten van morgen’, aldus Jan Tinbergen (winnaar van de Nobelprijs voor de Economie in 1969) hebben veel transitie activiteiten zich inmiddels vertaald naar talloze initiatieven op het gebied van voedsel, energie en meer sociale lokale cohesie om de veerkracht van onderop te bewerkstelligen, zie de niet uitputtende lijst van links aan de rechterzijde van deze pagina.

Wilt u uw lokale Transition Towns financieel of op een andere manier ondersteunen?
MeeDOEN of donaties in allerlei vormen zijn van harte welkom!

Transition Town Den Bosch ontstond in 2010 en is onderdeel van en werkt samen men Transition Towns NederlandInternationale Transition Network en vele andere initiatieven op het gebied van transitie.

Tweeter button Facebook button Linkedin button